Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cael amcangyfrif Credyd Pensiwn

Gallwch gael amcangyfrif o faint o Gredyd Pensiwn y gallech fod â hawl i’w gael. Gall y cyfrifiannell ar-lein roi’ch amcangyfrif i chi, ac mae’n gyflym ac yn hawdd ei ddefnyddio. Darllenwch y dudalen hon i gael gwybod mwy am y gwasanaeth hwn ac i gael amcangyfrif.

Sut mae defnyddio’r cyfrifiannell Credyd Pensiwn

Mae’n hawdd defnyddio’r cyfrifiannell, a dylai allu rhoi amcangyfrif i chi mewn ychydig funudau. Dilynwch y cyfarwyddiadau, gan bwyso’r botwm "Nesaf" ar ôl gorffen un sgrin i fynd ymlaen i’r sgrin nesaf. Os byddwch yn gwneud camgymeriad, gallwch ddefnyddio’r botwm "Blaenorol" ar eich bar offer.

Wrth gyfrifo faint o Gredyd Pensiwn y mae gennych hawl iddo, byddwn yn ystyried ffigur "net" eich holl incwm trethadwy. Felly pan fyddwch yn defnyddio’r cyfrifiannell, bydd angen i chi roi’r ffigur net ar gyfer eich holl incwm trethadwy.

Sut y gall eich amcangyfrif Credyd Pensiwn newid

Mae’r amcangyfrif yr ydych ar fin ei gael yn seiliedig ar yr wybodaeth a roddwch am eich amgylchiadau.

Cofiwch y gall eich amcangyfrif fod yn anghywir:

  • os byddwch yn rhoi gwybodaeth anghywir neu anghyflawn
  • os bydd eich amgylchiadau’n newid
  • os bydd rheolau a chyfraddau’ch budd-daliadau yn newid

Rhybudd: Ni fydd y cyfrifiannell yn ystyried amgylchiadau pawb, er enghraifft os oes gennych gostau eraill sy’n ymwneud â’ch cartref, neu os ydych yn anabl neu’n ofalwr. Os byddwch yn teimlo nad yw’n berthnasol i’ch amgylchiadau chi, cysylltwch â’r llinell gymorth Credyd Pensiwn.

Sylwer: Yn y gyllideb eleni, cyhoeddodd y Canghellor y bydd y cyfalaf y gellir ei ddiystyru, sef £6,000 ar hyn o bryd, yn codi i £10,000 i bawb o 2 Tachwedd 2009 ymlaen.

I gael mwy o fanylion ffoniwch y llinell gymorth Credyd Pensiwn ar 0800 99 1234 neu ffôn testun 0800 169 0133, ac mae ar agor rhwng 8.00 am ac 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae eich gwybodaeth yn ddiogel

Ni chaiff yr wybodaeth a roddwch ei storio, felly does dim angen i chi boeni am faterion preifatrwydd. Ni fydd y ffaith i chi ddefnyddio’r cyfrifiannell hwn yn effeithio ar unrhyw gais y byddwch yn penderfynu ei wneud.

Gwneud cais am Gredyd Pensiwn

Mae’r cyfrifiannell Credyd Pensiwn yn rhoi amcangyfrif o faint o Gredyd Pensiwn y gallech ei gael. Nid yw’n gais am Gredyd Pensiwn.

Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am Gredyd Pensiwn, bydd y dudalen ganlynol yn egluro sut y gallwch wneud cais:

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Allweddumynediad llywodraeth y DU