Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Prifysgol ac addysg uwch

Mae bywyd yn peth dda...

Meddwl am y brifysgol? Gwylio fideo Directgov a chael y ffeithiau ynghylch arian myfyrwyr a mwy

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Ynghylch Aimhigher

Ynghylch rhaglen Aimhigher – a dod o hyd i ddigwyddiadau Aimhigher yn eich ardal chi

Cael cyngor ar ddysgu

Meddwl am fynd i'r brifysgol, ond ddim yn siŵr sut i gyrraedd yno?

Allweddumynediad llywodraeth y DU