Access key links:

We're not updating this website or sending email alerts until after the general election on 6 May, in accordance with the rules on election propriety.

Cynllun iaith Gymraeg


(English version of this page)

Ein hymrwymiad ni i sicrhau bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal yn y gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu i’r cyhoedd yng Nghymru. 

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, rydyn ni wedi sefydlu cynllun i gyhoeddi gwybodaeth yn Gymraeg lle bynnag y bo “yn briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol”. 

Cafodd Cynllun Iaith Gymraeg yr Adran ei ategu gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 30 Awst 2000 a daeth i rym ar 1 Tachwedd 2000. 

Mae’r Cynllun yn nodi ymrwymiadau sy’n sicrhau y bydd yr Adran ‘wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal’, megis defnyddio Cymraeg yn ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgyrchoedd hysbysebu yr Adran. Hefyd, bydd pobl sy’n dod i gyfarfodydd cyhoeddus a fydd yn cael eu trefnu gan BIS yng Nghymru yn cael cyfrannu yn Gymraeg os byddan nhw’n dymuno, a bydd gohebiaeth Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg yn awtomatig.  

Lawrlwytho’r cynllun 

Disgrifiad o’r BIS yn Gymraeg 

Cyhoeddiadau Cymraeg 

Gall deunyddiau sydd wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg ac sydd ar gael ar ffurf copi caled gael eu harchebu dwy’r adran cyhoeddiadau ar y wefan hon. 

Sylwadau 

Os oes gennych chi sylwadau am y cynllun, neu am y deunyddiau a allai gael eu cadw ar y wefan hon yn unol â’r cynllun, cysylltwch â: 

David Welch
Head of Information Rights Unit
Department for Business, Innovation and Skills
66-74 Victoria Street
London, SW1E 6SW
Ffacs: 020 7215 5713
E-bost: David.Welch@bis.gsi.gov.uk