This snapshot, taken on
08/04/2010
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Prifysgol ac addysg uwch

Mae bywyd yn peth dda...

Meddwl am y brifysgol? Gwylio fideo Directgov a chael y ffeithiau ynghylch arian myfyrwyr a mwy

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Wrth feddwl am beth yr ydych newydd ei ddarllen, pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth i chi?
Terfyn o 500 nod

Pam rydyn ni'n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni'n rhoi'r gwasanaeth gorau oll i chi

Additional links

Ynghylch Aimhigher

Ynghylch rhaglen Aimhigher – a dod o hyd i ddigwyddiadau Aimhigher yn eich ardal chi

Cael cyngor ar ddysgu

Meddwl am fynd i'r brifysgol, ond ddim yn siŵr sut i gyrraedd yno?

Allweddumynediad llywodraeth y DU