This snapshot, taken on
05/04/2012
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Tÿ'r  Cwmnïau - Hafan
 
 

Gwasanaeth Cymraeg

Mae gan Dŷ'r Cwmnïau wasanaeth ar gyfer cwmnïau a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig (PACau) Cymreig sydd am ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymdrin â ni. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Cynllun Iaith Cymraeg ac yn y canllaw Cynnal Busnes yn y Gymraeg GPO5.

Croeso i bawb ysgrifennu at Dŷ'r Cwmnïau yn y Gymraeg. Fodd bynnag, rhaid i gwmnïau a PACau sydd am gael llythyrau a gynhyrchir gan gyfrifiadur yn ddwyieithog gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Cymraeg. Rhaid ysgrifennu atom neu anfon neges e-bost i'r cyfeiriad isod gan nodi enw a rhif y Cwmni, ynghyd â'ch enw llawn a manylion o ran ym mha cyd-destun yr ydych chi'n gweithredu ar ran y cwmni, er mwyn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn. 

Anne Davies
Ymgynghorydd Polisi a Gwasanaethau Cymraeg
Gwasanaeh Cwsmeriaid
Tŷ'r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ
adavies1@companieshouse.gov.uk

Mae hefyd gan Dŷ'r Cwmnïau geirfa lawn o dermau mewn Cymraeg i Saesneg a Saesneg i Gymraeg, yn ogystal â rhestr o dermau sydd yn cael ei defnyddio yn aml.