Hawlfraint y Goron

Mae’r deunydd sydd i’w weld ar y safle hwn yn bwnc diogelu Hawlfraint y Goron heblaw bod rhywbeth i ddangos yn wahanol. Gellir atgynhyrchu’r deunydd diogelu Hawlfraint y Goron (heblaw’r Arfau Brenhinol a logos adrannau neu asiantaethau) am ddim ar unrhyw fformat neu gyfrwng, dim ond iddo gael ei atgynhyrchu’n gywir ac na fydd yn cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fydd unrhyw eitemau Hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.

Nid yw’r caniatad i ail gynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan y Goron, yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn a nodir fel un sy’n hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatad y deilwyr hawlfraint hynny i ail gynhyrchu deunydd o’r fath.

Pan fydd yn cael ei nodi ar y safle, mae’r defnydd o rai deunyddiau’n ddibynnol ar gymeradwyaeth benodol Uned Hawlfraint HMSO.

Mae HMRC yn annog defnyddwyr i sefydlu cysylltiadau hyperdestun i’r safle hwn. Gweler Cysylltu â Ni <cyswllt i gynnwys argaen > dewis botymau y gallwch eu defnyddio i’r pwrpas hwn.

I gael mwy o wybodaeth am y polisi Hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler yr arweiniad a welir ar wefan HMSO.