Hunan Asesiad: Ffurflenni Treth a Nodiadau sydd ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho  

Erbyn hyn, gallwch gwblhau a chyflwyno eich Ffurflen Dreth ar gyfer y flwyddyn gyfredol ar-lein. Mae Hunanasesiad Ar-lein yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n hawdd i’w defnyddio, yn ddiogel ac yn gywir. Wrth gyflwyno eich Ffurflen Dreth ar-lein, cyfrifir eich treth yn awtomatig, ac anfonir cydnabyddiaeth uniongyrchol atoch. Yn ogystal, os oes arian yn ddyledus i chi, cewch ad-daliad cyflymach o’i gymharu â’r gwasanaeth ar bapur.

Fel arall, mae'r Ffurflenni Treth a'r Nodiadau ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho.

Mae'r ffurflenni hyn i gyd ar ffurf PDF.

Maent wedi'u dylunio ar gyfer eu hargraffu ac yna eu llenwi.

Y Ffurflen Dreth

[O ganlyniad i'r ffordd y'u dyluniwyd, nid yw'r ffurflenni hyn yn addas ar gyfer argraffwyr matrics.]