Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cynghorydd budd-daliadau

Mae’r cynghorydd budd-daliadau yn holiadur ar-lein i’ch helpu i ddarganfod pa fudd-daliadau a chredydau treth rydych chi, eich teulu (neu unrhyw un sy’n gweithredu ar eich rhan) efallai â hawl iddynt, a hawl i Bensiwn y Wladwriaeth.

Sut i ddefnyddio’r cynghorydd budd-daliadau

Atebwch gwestiynau am gynilion, incwm a thaliadau allan i:

 • edrych pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt
 • cael amcangyfrif o beth y gallech ei gael
 • darganfod sut y gallai newid mewn amgylchiadau effeithio eich budd-daliadau

Cyn i chi ddechrau

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i gael y canlynol wrth law cyn i chi ddechrau:

 • enillion, ee slipiau cyflog
 • eich cynilion
 • manylion budd-dal / pensiwn
 • taliadau allan, ee Treth Cyngor, rent/morgais, taliadau gofal plant
 • eich cyfradd Lwfans Tai Lleol (ar gyfer tenantiaid sydd ar incwm isel sy’n rhentu’n breifat)

Dechrau nawr

Darganfyddwch am fudd-daliadau a chredydau treth nawr.

Pwysig:
Ar hyn o bryd, efallai na fydd y cynghorydd budd-daliadau yn darparu amcangyfrifon cywir ar gyfer cwsmeriaid a’u partneriaid sydd â hawl i:

 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Pensiwn
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

neu sydd â chynilion o dros £6,000.

Os byddwch yn gadael y cynghorydd budd-daliadau am 20 munud neu fwy byddwch yn cael neges eich bod wedi eich ‘amseru allan’ a bydd yn rhaid i chi ddechrau’r cynghorydd budd-dal unwaith eto.

Nid yw’r cynghorydd budd-daliadau yn addas i bawb

Os ydych yn sengl, heb blant ac yn rhoi eich hun fel eich bod yn anabl nid yw’r cynghorydd budd-daliadau yn addas i chi ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i ehangu’r gwasanaeth cyn gynted â phosibl.

Os ydych o fewn un o’r grwpiau canlynol, dewiswch o’r opsiynau isod i gael mwy o wybodaeth ddefnyddiol:

(Dewiswch un yna ‘Anfon’)
Allweddumynediad llywodraeth y DU