This snapshot, taken on
13/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Iechyd a lles

Gwybodaeth ffliw moch

Mae’r Adran Iechyd wedi cyhoeddi taflen sy’n rhoi gwybodaeth ar sut i amddiffyn eich hun yn erbyn ffliw moch, a beth i’w wneud os mae’r firws yn lledu

Additional links

Fideo Directgov

Mae Directgov wastad yno pan fydd ei angen arnoch. Gwyliwch y fideo hwn a chael gwybod sut

Cysylltiadau defnyddiol

Directgov ar eich ffôn symudol

Dod o hyd i feddygon, deintyddion, fferyllfeydd, optegwyr ac adrannau damweiniau ac achosion brys

Allweddumynediad llywodraeth y DU