This snapshot, taken on
13/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Hawlio Taliad Profedigaeth neu Lwfans Profedigaeth (ffurflen BB1)

Mae'n bosib y gallwch gael taliad untro neu daliadau rheolaidd am 52 wythnos os ydych wedi cael profedigaeth.

Golwg Gyffredinol

Cyfandaliad untro yw'r Taliad Profedigaeth, ac fe'i seilir ar gyfraniadau yswiriant gwladol (YG) eich diweddar ŵr neu'ch diweddar wraig. Arferid ei alw'n Daliad Gweddw.

Taliad rheolaidd yw'r Lwfans Profedigaeth, a delir am 52 wythnos ar ôl profedigaeth. Fe'i seilir ar gyfraniadau yswiriant gwladol (YG) eich diweddar ŵr neu'ch diweddar wraig. Arferid ei alw'n Bensiwn Gweddw.

Dim ond yng Nghymru, Lloegr a'r Alban y gellir cael y Taliad Profedigaeth a'r Lwfans Profedigaeth.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Defnyddiwch y ddolen briodol isod i wefan y Ganolfan Byd Gwaith am fwy o wybodaeth ac i lwytho ffurflen hawlio ar fformat PDF.

Gallwch hawlio Lwfans Profedigaeth a Thaliad Profedigaeth. Mae nodiadau gyda'r ffurflen i'ch helpu i'w llenwi ac i ddweud wrthych i ble y dylech ei hanfon.

Dylech wneud cais ar unwaith. Os na wnewch chi hyn, efallai y byddwch chi'n colli eich budd-dal.

Bydd angen copi o Adobe Reader arnoch i weld y ffurflen. Ceir gwybodaeth am sut i lwytho hwn am ddim ar banel de'r dudalen hon.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Additional links

Cynghorydd budd-daliadau ar-lein

Gweld pa fudd-daliadau mae'n bosib bydd gennych hawl iddo

Ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF, mae angen Adobe Reader arnoch. Mae'r rhaglen ar gael am ddim os nad yw gennych chi eisoes.

Allweddumynediad llywodraeth y DU