This snapshot, taken on
20/10/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cynghorydd budd-daliadau

Mae’r cynghorydd budd-daliadau yn holiadur ar-lein i’ch helpu i ddarganfod pa fudd-daliadau a chredydau treth rydych chi, eich teulu (neu unrhyw un sy’n gweithredu ar eich rhan) efallai â hawl iddynt, a hawl i Bensiwn y Wladwriaeth.

Sut i ddefnyddio’r cynghorydd budd-daliadau

Atebwch gwestiynau am gynilion, incwm a thaliadau allan i:

 • edrych pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt
 • cael amcangyfrif o beth y gallech ei gael
 • darganfod sut y gallai newid mewn amgylchiadau effeithio eich budd-daliadau

Cyn i chi ddechrau

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i gael y canlynol wrth law cyn i chi ddechrau:

 • enillion, ee slipiau cyflog
 • eich cynilion
 • manylion budd-dal / pensiwn
 • taliadau allan, ee Treth Cyngor, rent/morgais, taliadau gofal plant
 • eich cyfradd Lwfans Tai Lleol (ar gyfer tenantiaid sydd ar incwm isel sy’n rhentu’n breifat)

Dechrau nawr

Darganfyddwch am fudd-daliadau a chredydau treth nawr.

Pwysig:
Ar hyn o bryd, efallai na fydd y cynghorydd budd-daliadau yn darparu amcangyfrifon cywir ar gyfer cwsmeriaid a’u partneriaid sydd â hawl i:

 • Credydau Treth Gwaith
 • Credydau Pensiwn
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

neu sydd â chynilion o dros £6,000.

Os byddwch yn gadael y cynghorydd budd-daliadau am 20 munud neu fwy byddwch yn cael neges eich bod wedi eich ‘amseru allan’ a bydd yn rhaid i chi ddechrau’r cynghorydd budd-dal unwaith eto.

Nid yw’r cynghorydd budd-daliadau yn addas i bawb

Os ydych yn sengl, heb blant ac yn rhoi eich hun fel eich bod yn anabl nid yw’r cynghorydd budd-daliadau yn addas i chi ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i ehangu’r gwasanaeth cyn gynted â phosibl.

Os ydych o fewn un o’r grwpiau canlynol, dewiswch o’r opsiynau isod i gael mwy o wybodaeth ddefnyddiol:

(Dewiswch un yna ‘Anfon’)
Allweddumynediad llywodraeth y DU