This snapshot, taken on
13/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Rheolau’r Ffordd Fawr

Fersiwn ar-lein

Mae’r fersiwn hwn wedi ei addasu ar gyfer defnydd ar-lein o fersiwn printiedig presennol Rheolau’r Ffordd Fawr gan Yr Adran Drafnidiaeth.  Mewn unrhyw achos, un a’i sifil neu droseddol, dim ond fersiwn printiedig presennol yr Adran Drafnidiaeth o’r Côd y dylid dibynnu arno.

Allweddumynediad llywodraeth y DU