This snapshot, taken on
02/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Hunan Asesiad: Ffurflenni Treth a Nodiadau sydd ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho  

Erbyn hyn, gallwch gwblhau a chyflwyno eich Ffurflen Dreth ar gyfer y flwyddyn gyfredol ar-lein. Mae Hunanasesiad Ar-lein yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n hawdd i’w defnyddio, yn ddiogel ac yn gywir. Wrth gyflwyno eich Ffurflen Dreth ar-lein, cyfrifir eich treth yn awtomatig, ac anfonir cydnabyddiaeth uniongyrchol atoch. Yn ogystal, os oes arian yn ddyledus i chi, cewch ad-daliad cyflymach o’i gymharu â’r gwasanaeth ar bapur.

Fel arall, mae'r Ffurflenni Treth a'r Nodiadau ar gael i'w gweld neu i'w dadlwytho.

Mae'r ffurflenni hyn i gyd ar ffurf PDF.

Maent wedi'u dylunio ar gyfer eu hargraffu ac yna eu llenwi.

Y Ffurflen Dreth

[O ganlyniad i'r ffordd y'u dyluniwyd, nid yw'r ffurflenni hyn yn addas ar gyfer argraffwyr matrics.]