This snapshot, taken on
02/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Cysylltu â Ni

Mae sawl ffordd o gysylltu â Cyllid & Thollau EM.

Dros y ffôn

Os yw eich ymholiad yn ymwneud materion cyn-Cyllid megis:
Budd-dal Plant

 • Cronfa Ymddiriedolaeth Plant
 • Cynllun Diwydiant Adeiladu
 • Treth Etifeddiant
 • Yswiriant Gwladol
 • Isafswm Cyflog Cenedlaethol
 • Treth Wrth Ennill
 • Hunanasesiad
 • Treth Dir y Doll Stamp
 • Credydau Treth

Yna ffoniwch ein Canolfan Gyswllt Gymraeg ym Mhorthmadog ar:
0845 302 1489
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.30yb hyd 5.00yrh

Os yw eich ymholiad yn ymwneud a materion cyn-Tollau megis:

 • TAW
 • Ecseis
 • Masnach Ryngwladol

yna ffoniwch y Gwasanaeth Cynghori Cenedlaethol ar:
0845 010 0300
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.00yb hyd 6.00yrh

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â Gwasanaethau Ar-lein yna ffoniwch ein Rheolwr eFusnes ar:
01792 452162
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.00yb hyd 5.00yrh

Drwy e-bost

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â TAW yna anfonwch e-bost i Enquiries

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â Masnach Ryngwladol yna anfonwch eich e-bost i Int Enquiries.


Os yw eich ymholiad yn ymwneud â Gwasanaethau Ar-lein yna anfonwch eich e-bost at Gareth W Williams

Os yw eich ymholiad yn ymwneud a materion cyn-Cyllid, yna anfonwch eich e-bost at naill ai Eirlys Friedhoff neu Nigel Friedhoff

*Cofiwch nodi eich manylion, megis Rhif TAW, Rhif Yswiriant Gwladol, Enw, Cyfeiriad, Rhif Ffôn, Rôl yn y Busnes, unrhyw gyfeirnod perthnasol ayb mewn unrhyw ohebiaeth.

Drwy’r post

Anfonwch unrhyw ymholiad yn ymwneud a materion cyn-Cyllid i:

CThEM/HMRC
Canolfan Gyswllt Gymraeg
Ty Moelwyn
Britannia Terrace
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9AB

Anfonwch unrhyw ymholiad yn ymwneud a materion cyn-Tollau i:

CThEM/HMRC
Gwasanaeth Cynghori Cenedlaethol
Uned Ymholiadau Ysgrifenedig
Southend on Sea
Alexander House
Victoria Avenue
Southend
Essex
SS99 1BD

*Cofiwch nodi eich manylion, megis Rhif TAW, Rhif Yswiriant Gwladol, Enw, Cyfeiriad, Rhif Ffôn, Rôl yn y Busnes, unrhyw gyfeirnod perthnasol ayb mewn unrhyw ohebiaeth.

Wyneb yn wyneb

I drafod materion cyn-Cyllid wyneb yn wyneb mae’n rhaid yn gyntaf gwneud apwyntiad dros y ffôn.

Mae gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gael o unrhyw un o’n 17 swyddfa yng Nghymru, ond mae’n holl bwysig bod trefniadau wedi eu gwneud dros y ffôn yn gyntaf.

Os yw cwsmer yn galw i mewn heb apwyntiad caiff ei gyfarwyddo i ffonio neu, mewn rhai swyddfeydd, i ddefnyddio’r Rhyngrwyd.

Os yw’r ymholiad yn un cymhleth gellir gwneud apwyntiad ar gyfer y dyfodol.

Mae’r rhan fwyaf o swyddfeydd ar agor o 9 tan 5 er y gall yr amseroedd agor amrywio i 9.30 ar ddyddiau o’r wythnos lle mae hyfforddiant ayb yn cymryd lle. Ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Gymraeg am ragor o wybodaeth.

I drafod materion TAW rhaid delio â’r Gwasanaeth Cynghori Cenedlaethol dros y ffôn.

Os hoffech drafod y materion hyn yn Saesneg yna cliciwch yma i gael gweld eich dewisiadau.