This snapshot, taken on
02/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Hawlfraint y Goron

Mae’r deunydd sydd i’w weld ar y safle hwn yn bwnc diogelu Hawlfraint y Goron heblaw bod rhywbeth i ddangos yn wahanol. Gellir atgynhyrchu’r deunydd diogelu Hawlfraint y Goron (heblaw’r Arfau Brenhinol a logos adrannau neu asiantaethau) am ddim ar unrhyw fformat neu gyfrwng, dim ond iddo gael ei atgynhyrchu’n gywir ac na fydd yn cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fydd unrhyw eitemau Hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.

Nid yw’r caniatad i ail gynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan y Goron, yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn a nodir fel un sy’n hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatad y deilwyr hawlfraint hynny i ail gynhyrchu deunydd o’r fath.

Pan fydd yn cael ei nodi ar y safle, mae’r defnydd o rai deunyddiau’n ddibynnol ar gymeradwyaeth benodol Uned Hawlfraint HMSO.

Mae HMRC yn annog defnyddwyr i sefydlu cysylltiadau hyperdestun i’r safle hwn. Gweler Cysylltu â Ni <cyswllt i gynnwys argaen > dewis botymau y gallwch eu defnyddio i’r pwrpas hwn.

I gael mwy o wybodaeth am y polisi Hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler yr arweiniad a welir ar wefan HMSO.