This snapshot, taken on
13/11/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cysylltu â ni

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am gamgymeriadau, dolenni wedi torri neu broblemau technegol, neu i roi sylwadau ar y safle neu unrhyw un o'n gwasanaethau ar-lein cysylltiedig. Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon hefyd os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar Directgov neu os nad ydych yn siŵr pwy i gysylltu â nhw. Yna byddwn yn ceisio eich cyfeirio at y dudalen gywir, neu'n rhoi'r manylion cyswllt perthnasol i chi.

Nodwch:
Os yw eich ymholiad yn fwy penodol mae'n bosib y gwnawn drosglwyddo eich neges e-bost at adran briodol y llywodraeth, yr asiantaeth weithredol neu'r Corff Cyhoeddus Anadrannol a allai roi mwy o gymorth i chi. Mae'r canlynol yn rhai enghreifftiau o'r cyrff allanol sy'n darparu gwasanaethau ar Directgov: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) a Student Finance England.

dgFormContactUsOptions(null)

Eich sylwadau

Allweddumynediad llywodraeth y DU