Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Iechyd a lles

Gwybodaeth ffliw moch

Mae’r Adran Iechyd wedi cyhoeddi taflen sy’n rhoi gwybodaeth ar sut i amddiffyn eich hun yn erbyn ffliw moch, a beth i’w wneud os mae’r firws yn lledu

Additional links

Fideo Directgov

Mae Directgov wastad yno pan fydd ei angen arnoch. Gwyliwch y fideo hwn a chael gwybod sut

Cysylltiadau defnyddiol

Directgov ar eich ffôn symudol

Dod o hyd i feddygon, deintyddion, fferyllfeydd, optegwyr ac adrannau damweiniau ac achosion brys

Allweddumynediad llywodraeth y DU