Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cysylltwch â ni

Defnyddiwch y ffurflen hon os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar Directgov neu os nad ydych yn siŵr pwy i gysylltu â nhw. Yna byddwn yn ceisio eich cyfeirio at y dudalen gywir, neu at yr adran briodol o'r llywodraeth neu'r asiantaeth.

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon hefyd i roi gwybod am gamgymeriadau, dolenni wedi torri neu broblemau technegol, neu i roi sylwadau ar y safle neu am unrhyw un o'n gwasanaethau ar-lein cysylltiedig.

dgFormContactUsOptions(null)

Eich sylwadau

Allweddumynediad llywodraeth y DU