This snapshot, taken on
03/02/2009
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Cysylltwch â ni

Byddwn yn eich cynorthwyo i’r cyfeiriad iawn...

Nodir os gwelwch yn dda, mai gwasanaeth ailgyfeiriad yw hwn, ac felly, ni allwn ateb eich cwestiynau yn uniongyrchol.

Byddwn yn ceisio darparu manylion cysylltu ar gyfer yr adran neu asiantaeth fwyaf addas sy’n berthnasol i’ch ymchwiliad.

Rydym yn anelu at ymateb i ymchwiliadau rhesymol o fewn pum diwrnod gwaith.

Eich sylwadau

Allweddumynediad llywodraeth y DU