This snapshot, taken on
20/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Cysylltu â ni


Cysylltu â ni

Mae yna lawer ffordd i gysylltu â ni.

Drwy’r Post

Prif Swyddfa:
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UZ

DX 33050

Caeredin :
Companies House
4th Floor
Edinburgh Quay 2
139 Fountainbridge
Edinburgh EH3 9FF

LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post) neu
DX ED235 Edinburgh 1

Llundain:
Companies House Executive Agency
21 Bloomsbury Street
Llundain
WC1B 3XD

Cliciwch yma am ein Canolfan Gwybodaeth yn Llundain ar gael mewn saesneg yn unig

Gogledd Iwerddon:
Companies House
Second Floor
The Linenhall
32-38 Linenhall Street
Belfast
Northern Ireland BT2 8BG
or
DX 481 N.R. Belfast 1

Dim blwch post allanol i dderbyn dogfennau allan o oriau agor swyddfa.

Canolfan Cysylltu Tŷ’r Cwmnïau

Y briff lwybr am yr holl ymholiadau cyffredinol yw drwy ein Canolfan Cysylltu. Mae gan ein staff  brofiad eang o gynhyrchion, gwasanaethau a gweithgareddau Tŷ’r Cwmnïau. Byddant fel arfer yn ateb eich cwestiwn yn syth, ond os nad oes modd iddynt roi ateb byddant yn eich trosglwyddo i rywun a all wneud. Gallwch ein cysylltu gan:

Ffôn
Tŷ’r Cwmnïau ar 0303 1234 500 (pris galwad genedlaethol)

Mae'r llinell ar agor 08:30-18:00 amser y DU, Llun i Wener, heb law am wyliau gwladol
Gall eich galwad gael ei monitro i ddiben hyfforddiant ac ansawdd

E-bost
enquiries@companies-house.gov.uk

Minicom

Mae’r cyfleuster hwn  ar gael yn Saesneg yn unig i gwsmeriaid sydd â defnydd o beiriant minicom ar gyfer pobl sydd â nam  ar eu clyw ac nid yw’n gydnaws â theleffonau safonol.

Rhif Minicom  029 2038 1245

Gwasanaethau Cwsmeriaid

I’n helpu i wneud yn siwr ein bod yn cynnal ein safonau ac i amlygu agweddau lle gellid gwella, rydym wedi trefnu arolwg chwarterol o foddhad ein cwsmeriaid. Croesawn unrhyw sylwadau fydd gennych am ein perfformiad, a all fod o gymorth inni wella lefelau’n gwasanaeth: Anfonwch eich sylwadau at:

Mr Ian Smith
Customer Services Manager
ismith@companieshouse.gov.uk

Grŵpiau Defnyddwyr a Ffocws a Cyswllt Cwsmeriaid

Mae gennym nifer o grŵpiau Defnyddwyr sy’n cynrychioli’r diwydiant bancio, cwsmeriaid swmp-wybodaeth, asiantiaid cofrestru cwmnïau, defnyddwyr cyfreithiol a’r gymuned wybodaeth ehangach.

Byddwn hefyd yn trefnu grŵpiau Ffocws rhanbarthol. Bydd y rhain yn ein helpu i edrych mewn ffordd gyfundrefnus ar faterion sy’n effeithio ar ansawdd ein gwasanaethau a meithrin dealltwriaeth ddyfnach o ofynion cwsmeriaid, yn ogystal â cheisio’u barn yn gyffredinol.

Os hoffech fod yn rhan o Grŵp Defnyddwyr neu Ffocws neu i’ch sylwadau gael eu gwrando, cysylltwch â:

Mrs Marie Connors
User Group and Focus Group Manager
mconnors@companieshouse.gov.uk

Cwynion

Os nad ydych yn fodlon ag agwedd benodol ar ein gwasanaeth lle na fu modd i’r Canolfan Cysylltu ddatrys eich cwyn, cysylltwch â:

Jane Walters
Customer Services
jwalters@companieshouse.gov.uk

Cyfathrebu yn Gymraeg

Mae gennym staff Cymraeg wrth law os hoffech drafod yn Gymraeg. Gweithredwn hefyd Gynllun Iaith Gymraeg. Cliciwch yma i weld manylion ein cynllun Cymraeg. Am ragor o wybodaeth ynghylch defnydd y Gymraeg yn Nhŷ’r Cwmnïau, cysylltwch â:

Anne Davies
Customer Services
adavies1@companieshouse.gov.uk

Cydgysylltu Rhyngwladol ac Addysg Genedlaethol

Rydym wedi trefnu man cydgysylltu rhyngwladol pwrpasol i ymholwyr tramor sy’n ceisio gwybodaeth am gofrestru cwmni yn y DU ac i ymholwyr o’r DU sydd am gael gwybod am gofrestru cwmni mewn gwledydd eraill. Gwybodaeth bellach am gysylltiadau rhyngwladol  Siaradwn hefyd â grwpiau cyfrifeg, entrepreneuriaeth ac addysg i gyfleu’r agweddau niferus ar gychwyn cwmni, cyfrifoldebau swyddogion, cydymffurfio, a chynhyrchion a gwasanaethau, yn ogystal ag ymhlygiadau’r Ddeddf Cwmnïau newydd.

Mr Neil Butler
Rheolwr Cysylltiadau Rhyngwladol
E-bost: nbutler@companieshouse.gov.uk

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies