This snapshot, taken on
20/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Amdanon Ni

Newidiadau i’r ‘Hawl i Reoli’ ar gyfer Cwmnïau yn Lloegr

Mae’r ‘Rheoliadau RTM ar gyfer Cwmnïau (Erthyglau Enghreifftiol) (Lloegr) 2009’ (OS 2009/2767) yn berthnasol i’r holl gwmnïau ‘Hawl i Reoli’ a gofrestrwyd gyda Thŷ’r Cwmnïau.

Daeth y rheoliadau hyn i rym ar 9 Tachwedd 2009 ac maent yn cymryd lle’r ‘Rheoliadau RTM ar gyfer Cwmnïau (Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu) (Lloegr) 2003’. Bydd y rheoliadau hyn yn berthnasol yn awtomatig i bob cwmni RTM o 1 Hydref 2010 ymlaen, oni bai bod cwmni eisoes wedi eu mabwysiadu trwy benderfyniad arbennig.

Darllen rheoliadau 2009 (Saesneg yn unig)

Hyd ddiwedd 30 Medi 2010, caiff cwmnïau hŷn â’r Hawl i Reoli (hynny yw, cwmnïau a gofrestrwyd yn Nhŷ’r Cwmnïau cyn Tachwedd 2009) ddewis mabwysiadu’r erthyglau diwygiedig trwy gyflwyno copi o’r erthyglau ynghyd â phenderfyniad arbennig a gymeradwywyd gan aelodau’r cwmni.

O 1 Hydref 2010 ymlaen, caiff yr Erthyglau Cymdeithasu enghreifftiol newydd eu cymhwyso’n awtomatig i’r holl gwmnïau â’r Hawl i Reoli a gorfforwyd cyn 9 Tachwedd 2009 ac sydd heb eu mabwysiadu eisoes.

Os oes unrhyw ymholiadau gennych am gymhwyso’r Erthyglau enghreifftiol hyn ar gyfer RTM Lloegr, cysylltwch â’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Dylech nodi bod rheoliadau gwahanol yn berthnasol i gwmnïau RTM yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n bwriadu cyflwyno ei rheoliadau hithau cyn gynted â phosibl. Yn y cyfamser, os oes unrhyw ymholiadau gennych am fabwysiadu Erthyglau newydd ar gyfer cwmnïau newydd RTM Cymru, dylech gysylltu â:

Alyn Williams

ebost: alyn.williams@wales.gsi.gov.uk

teleffon: 01685 729191

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies