This snapshot, taken on
20/01/2011
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
Amdanon ni | Ffurflenni | Gyrfaoedd | Cysylltu â ni | Desg y Wasg | Ymwadiad | English
 
Wedi'i gweithredu ar 1af Hydref 2009

Amdanon Ni

HMRC aThÿ’r Cwmnïau yn cyhoeddi ymagwedd ar y cyd at ffeilio ar-lein

Ar 1 Medi 2009, cyhoeddodd HMRC a Thŷ’r Cwmnïau ddatganiad ar eu hymagwedd ar y cyd at ffeilio cyfrifon cwmnïau ar-lein. Darllenwch gyd-ddatganiad HMRC a Thŷ’r Cwmnïau (PDF 35Kb)

Ers hynny, mae’r gwaith o ddatblygu’r fformatau electronig wedi symud yn ei flaen er mwyn galluogi i’r cyfrifon statudol sy’n cael eu hanfon at HMRC fod yn dderbyniol i Dŷ’r Cwmnïau hefyd. Y bwriad yw sicrhau bod y cyfrifon ar gael fel templed y gellir ei gyrchu o wefan HMRC a gwasanaeth WebFiling Tŷ’r Cwmnïau. Bydd templed y cyfrifon ar ffurf PDF a bydd modd ei ddadlwytho o’r we a’i gadw ar gyfrifiadur personol. Bydd y templed yn cynnwys offeryn gwirio a dilysu ynghyd â botymau gwybodaeth sy’n cynnig canllawiau pellach drwyddi draw. Bydd archwiliadau cyn cyflwyno yn helpu i sicrhau nad oes dim wedi cael ei hepgor ac nad oes unrhyw gamgymeriadau yn y symiau. Bydd modd argraffu neu e-bostio fersiynau drafft o’r cyfrifon ar unrhyw adeg er mwyn i gydweithwyr neu fwrdd y cyfarwyddwyr eu gweld er gwybodaeth neu at ddibenion dilysu.

Bydd y gwasanaeth ar gyfer cwmnïau bychain yn bennaf. Bydd yn golygu taw dim ond unwaith y bydd angen iddynt fewnbynnu’r data er mwyn cyflwyno cyfrifon sydd wedi eu paratoi o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 i HMRC a Thŷ’r Cwmnïau.

Gwybodaeth fwy manwl a chwestiynau cyffredin ar gyfer Software Filing a WebFiling.

I gael y newyddion diweddaraf ar gynnydd y gwaith o ddatblygu cyfrifon ar y cyd, cofrestrwch i gael gwybodaeth RSS am gyfrifon (Saesneg yn unig).

Newyddion Blaenorol

mynd

proceed arrow
 

mynd

proceed arrow
 

Yn ôlBrigArgraffu'r tudalenTudalen e-bostMap o'r wefan
Telephone icon    Canolfan Cysylltu: +44 (0)303 1234 500 (pris galwad genedlaethol) Minicom - 02920381245  ar gael 08:30 hyd 18:00 (amser y DU) *Lun-Gwen     Ebost: enquiries@companies-house.gov.uk
Ymwadiad  |  Datganiad Preifatrwydd  |  Datganiad Defnydd Derbyniol  |  Hygyrchedd  |  Defnyddio cwcis  |  Hawliau Gwybodaeth  |  © Hawlfraint y Goron 2010
This site conforms to W3C level 'A', priority 1.    This site is W3C compliant.    This site uses valid CSS.    This site uses valid RSS feeds. . IFTS Accredited  http://www.ebr.org/  http://www.berr.gov.uk/  http://www.businesslink.gov.uk/  http://www.direct.gov.uk  Community Interest Companies