This snapshot, taken on
07/08/2007
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
 

Ynni'r tonnau

Pelamis imagePelamis
Ynysoedd Erch

Prototeip o ddyfais arnofio yw'r Pelamis ar hyn o bryd. Mae'n gyfres o silindrau sydd wedi'u cyplysu â'i gilydd â cholfachau hyblyg. Mae'n 120 metr o hyd, 3.5 metr o led ac yn pwyso 700 tunnell. Ar y môr, mae adrannau'r Pelamis yn symud gyda'r tonnau, gan yrru moduron hydrolig sy'n cynhyrchu trydan. Gall un Pelamis gynhyrchu 750kW o bwer trydan a gallai fferm o ddyfeisiau tebyg i'r Pelamis dros un filltir sgwâr o'r cefnfor gynhyrchu digon o drydan i 20,000 o gartrefi.

Neidr Fôr Pelamis yn ymyl Ynysoedd Erch, yr Alban: Ffoto drwy garedigrwydd Ocean Power Delivery.

LIMPET
Islay

Fel y mae pethau yn 2004, LIMPET (Land Installed Marine Powered Energy Transformer) yw'r unig broject pwer tonnau sydd ar waith yn llawn yn y Deyrnas Unedig ac sy'n cyflenwi trydan i'r Grid Cenedlaethol. Mae'r LIMPET yn ddyfais artraeth osod 500kW ac iddi golofn o ddwr sy'n osgiladu (OWC). Mae wedi'i gosod ar ynys Islay yn yr Alban a chafodd ei chwblhau ym mis Medi 2000. I osod y LIMPET, bu'n rhaid agor pant ar y traeth a chodi siambr o goncrit wedi'i atgyfnerthu i ddal y tonnau wrth iddyn nhw ddod i mewn. Wedyn mae aer sydd wedi'i ddal yn y siambr yn cael ei wthio drwy ddau dyrbin Wells, ill dau wedi'u cysylltu â generadur 250kW.

Canolfan Ynni Morol Ewrop
Ynysodd Erch

Yn 2004, agorodd canolfan sy'n caniatáu i'r diwydiant brofi generaduron ynni tonnau posibl yn Ynysoedd Erch. Mae ymhlith y cyntaf o'i math yn y byd.

Bydd y ganolfan brofi'n golygu bod Ynysoedd Erch mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y cyfleoedd mawr sydd ar gael yn y sector yma, sy'n tyfu'n gyflym.

Fe allai'r diwydiant ynni morol roi llawer o swyddi yn yr Alban. Mewn mannau anghysbell fel yr Uwchdiroedd y bydd y mwyafrif.

Pwer y tonnau fydd yn cael ei brofi gan y Ganolfan i ddechrau, ond os caiff caniatâd cynllunio ei roi ac os bydd y partneriaid yn cymeradwyo'r cynllun busnes, caiff y Ganolfan ei hestyn i gynnwys cyfleusterau i brofi ynni'r llanw.