This snapshot, taken on
07/08/2007
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.
 

Ynni Adnewyddadwy Mae'n Naturiol i Ysgolion

Photo of wind farm

Croeso i wefan yr Adran Masnach a Diwydiant ar gyfer addysg ynni adnewyddadwy.

Fel rhan o'i rhaglen Mae'n Naturiol, mae'r DTI wedi datblygu rhaglenni ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd, i roi gwybodaeth ac adnoddau i athrawon sy'n ymwneud ag wyth ffynhonnell allweddol ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Mae'r rhaglen wedi'i dosbarthu i'r ysgolion yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r wefan yma'n ategu rhaglenni Mae'n Naturiol i'r ysgolion a hynny drwy roi portreadau a dolenni â gwefannau defnyddiol eraill – yn enwedig ar gyfer y rhaglen daearyddiaeth. Er hynny, fe allai'r wybodaeth fod yn fuddiol i athrawon a myfyrwyr eraill hefyd.

Portreadau

Wyth ffynhonnell ynni adnewyddadwy. Cliciwch ar unrhyw un o'r dolenni ynni isod i gael rhagor o wybodaeth:

Adnoddau i athrawon

Mae'r deunyddiau'n trafod y canlynol:

  • sut mae technoleg pob math o ynni adnewyddadwy yn gweithio;
  • pam mae ynni adnewyddadwy mor bwysig i'r Deyrnas Unedig;
  • pa leoliadau sy'n addas ar gyfer pob math o ynni adnewyddadwy.

Lawrlwytho rhaglenni addysg Mae'n Naturiol ar ffurf PDF: