This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Cael ein cyhoeddiadau mewn ieithoedd a fformatau eraill

Gallwch archebu ein cyhoeddiadau sydd ar gael mewn ieithoedd neu fformatau eraill drwy ffonio'r Comisiwn Elusennau Uniongyrchol ar 0845 300 0218 neu Ffôn Testun: 0845 300 0219.

Gallwch wrando ar ein cyhoeddiadau ar ein gwefan, am fwy o wybodaeth, ewch i dudalennau Gwrando ar ein Gwefan. Mae rhai ar gael ar gasét sain ac rydym yn cynyddu ein hystod o ganllawiau sydd ar gael ar CD.

Mae testun ein cyhoeddiadau allweddol ar gael mewn Braille neu brint bras ar gais hefyd. Pan fyddwch yn archebu, dylech ganiatáu 15 diwrnod gwaith ar gyfer eu dosbarthu.

Mae ein llyfryn Yr Ymddiriedolwr Hanfodol: Cyflwyniad (CC3A) ar gael erbyn hyn mewn:

Mae pob yn un ddwyieithog, gyda'r testun Saesneg ar y chwith a'r cyfieithiad ar y dde. Pan fyddwch yn archebu, nodwch pa iaith (ieithoedd) a fynnoch.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis