This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Newid enw neu ddogfen lywodraethol eich elusen

Mae dogfen lywodraethol eich elusen yn ddogfen gyhoeddus ac mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni os ydych wedi ei newid, gan gynnwys enw'r elusen.

Yn dibynnu ar y math o newid rydych yn ei wneud a natur eich dogfen lywodraethol mae'n bosib y bydd angen ein cymeradwyaeth ni arnoch. Mae ein ffurflen ar-lein yn nodi'r newidiadau y bydd angen i ni eu cymeradwyo ac mae hefyd yn rhoi'r cyfleuster i chi lanlwytho eich dogfen lywodraethol.

Os ydych yn elusen GIG (ddiffiniedig) nid yw'r llwybr hwn yn gymwys i chi: darllenwch y Canllawiau ar effaith newidiadau ymddiriedolwyr i elusennau GIG i gael gwybod sut i weithredu.

Gweler hefyd:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis