This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Diweddaru manylion elusen

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein i newid y manylion sydd gennym ar gyfer eich elusen. Dangosir peth o'r wybodaeth ar gofnod yr elusen ar y Gofrestr, felly mae'n bwysig eich bod yn ei diweddaru.

Gallwch ddiweddaru'r canlynol:

 • manylion cyswllt yr elusen
 • cyfeiriadau e-bost (ar ddefnydd y Comisiwn ac i'w dangos i'r cyhoedd)
 • diwedd y flwyddyn ariannol
 • manylion yr ymddiriedolwyr
 • cyfeiriad gwefan eich elusen
 • ble mae'ch elusen yn gweithredu
 • dosbarthiadau o elusennau
 • disgrifiad o weithgareddau
 • manylion cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu

Rhaid i chi gael cyfrinair unigryw yr elusen i ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein. Os nad yw'r cyfrinair gennych neu os oes angen un newydd arnoch, gallwch archebu cyfrinair arall.

Byddwn yn anfon y cyfrinair newydd atoch:

 • drwy'r e-bost os oes cyfeiriad e-bost gennym y gall y Comisiwn ei ddefnyddio ar gyfer yr elusen
 • drwy'r post (i gyfeiriad cyswllt yr elusen) os nad oes un gennym - caniatewch hyd at saith diwrnod i'w anfon

Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol o'r canlynol:

 • mae archebu cyfrinair newydd yn golygu nad oes modd defnyddio unrhyw gyfrinair blaenorol a anfonwyd i'r elusen
 • gall cyfrineiriau gael eu harchebu drwy ein gwefan yn unig, felly peidiwch â ffonio neu ysgrifennu yn gofyn i ni anfon un atoch

Os yw'r manylion cyswllt neu e-bost sydd gennym ar gyfer eich elusen yn anghywir - ac ni allwch gyrchu ein gwasanaethau ar-lein am unrhyw reswm - dylech gysylltu â ni i'w diweddaru.

Gweler hefyd:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis