This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Buddsoddi cronfeydd elusennol: trosolwg

Bydd elusennau'n buddsoddi er mwyn iddynt allu hyrwyddo eu nodau elusennol.

Gallant fuddsoddi mewn sawl ffordd i gyflawni eu nodau, ac mae dyletswyddau cyfreithiol a phrosesau gwneud penderfyniadau penodol yn gysylltiedig â phob math o fuddsoddi.

Yn ein canllaw wedi'i ddiweddaru, Buddsoddi Cronfeydd Elusennol (CC14), rydym yn canolbwyntio ar fuddsoddiad ariannol a buddsoddiad cysylltiedig â rhaglen. Erbyn hyn mae'r canllaw yn cynnwys ychydig o arweiniad ar fuddsoddiad 'cymhelliad cymysg' hefyd. Mae hon yn ymagwedd arall at fuddsoddi ac mae'n faes diddordeb newydd i rai elusennau.

Mae'n rhaid i ymddiriedolwyr allu dangos sut mae buddsoddiad er lles gorau'r elusen. Mae rheolau gwahanol yn gymwys yn dibynnu ar yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud.

Nid yw ymddiriedolwyr yn debygol o gael eu beirniadu am eu penderfyniadau neu am fabwysiadu polisi buddsoddi arbennig os gallant dangos eu bod nhw wedi:

  • ystyried y materion perthnasol
  • ceisio cyngor os yw'n briodol
  • gwneud penderfyniad rhesymol

Gweler hefyd:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis