This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Llywodraethu da i elusennau

Mae ein canllaw allweddol Nodweddion Elusen Effeithiol yn nodi chwe safon a fydd yn helpu ymddiriedolwyr i wella effeithiolrwydd eu helusen, gan gynnal yr egwyddorion y mae ein fframwaith rheoleiddio yn bodoli i'w cynnal. Mae'r adran hon yn amlinellu ein canllawiau ac adnoddau eraill i helpu ymddiriedolwyr i drosi'r egwyddorion hyn yn arfer llywodraethu da.

Egwyddorion sylfaenol rheoleiddio da

Recriwtio ymddiriedolwyr

Adnoddau llywodraethu eraill

Brig y dudalen

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis