This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Yn yr adran hon...

Beth sy'n newdd?

Llywodraethu elusennau

Mae llywodraethu da yn hanfodol i lwyddiant unrhyw elusen ac mae'n fwy pwysig nag erioed erbyn hyn. Mae aelodau byrddau yn chwarae rôl hanfodol o ran gwasanaethu eu hachosion a'u cymunedau drwy sicrhau bod gweithdrefnau a pholisïau priodol yn eu lle i reoli adnoddau eu helusen yn effeithiol. Maent yn darparu gweledigaeth hirdymor ac yn diogelu enw da a gwerthoedd eu helusen.

Mae'r adran hon yn esbonio egwyddorion llywodraethu da, ac mae'n rhoi canllawiau manwl ar reoli adnoddau elusennau a sut i reoli risg. Mae hefyd yn rhoi dolenni i adnoddau ar faterion amgylcheddol.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis