This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Paratoi eich Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr

Mae Deddf Elusennau 2011 yn ei gwneud hi'n ofynnol i bob elusen gofrestredig baratoi Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr (ABY). Mae'n rhaid i elusennau gydag incwm gros dros £25,000 yn y flwyddyn gyfrifyddu ffeilio ABY gyda ni. Byddwn yn sganio'r ABY a'i roi ar ein gwefan a bydd ar gael i bawb sydd am wybod rhagor am eich elusen.

Gall hyd ABY a'r manylion ynddo gyfateb i faint yr elusen felly yn achos elusennau bach gall yr adroddiad fod yn un syml iawn. Mae peth wybodaeth y mae'n rhaid i bob elusen ei chynnwys yn eu hadroddiadau. Os hoffech gynnwys gwybodaeth arall am weithgareddau'ch elusen sy'n ychwanegol i'r gofynion cyfreithiol, mae croeso i chi wneud hynny. Gall cyllidwyr, rhoddwyr, darpar fuddiolwyr a rheoleiddwyr eraill weld yr adroddiad felly byddem yn annog pob elusen i ddefnyddio eu hadroddiad fel adnodd addysgol.

Bydd yr adran hon yn eich helpu i gael gwybod:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis