This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Paratoi eich Ffurflen Flynyddol

Fel rheol bydd y Ffurflen Flynyddol ar gael ar-lein y diwrnod ar ôl diwedd blwyddyn ariannol yr elusen. Os nad ydych wedi'i hanfon o fewn yr ychydig fisoedd cyntaf, byddwn yn eich atgoffa bod eich ffurflen yn barod i'w chwblhau. Caiff ei hanfon drwy'r e-bost os ydych wedi rhoi cyfeiriad e-bost i ni gysylltu â chi, fel arall caiff ei hanfon atoch drwy'r post.

Os yw diwedd eich blwyddyn ariannol wedi newid ac nid ydych wedi dweud wrthym ar y ffurflen flaenorol, rhaid i chi roi gwybod i ni. Bydd hyn yn golygu bod y ffurflen gywir ar gael ar yr adeg iawn ac ni chaiff nodiadau atgoffa eu hanfon atoch pan nad oes angen i chi gyflwyno'ch ffurflen. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'r cyfleuster Gweld/Newid Manylion Elusen pan fyddwch wedi mewngofnodi drwy ddefnyddio'r botwm isod.

Mae'r adran hon yn esbonio pryd y mae'n rhaid i ymddiriedolwyr anfon eu Ffurflenni Blynyddol atom ac mae'n rhoi canllawiau ar yr wybodaeth y mae angen i chi ei rhoi mewn gwahanol rannau o'r ffurflen:

Anfon eich Ffurflen Flynyddol atom

Pan fyddwch yn barod i anfon eich Ffurflen Flynyddol atom, y ffordd symlaf a mwyaf diogel i wneud hyn yw drwy ei hanfon ar-lein.

Mewngofnodi i gwblhau eich Ffurflen Flynyddol a/neu anfon eich TAR a chyfrifon.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis