This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Rhoi gwybod i ni am newidiadau i'ch elusen

Gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein i newid y manylion sydd gennym ar gyfer eich elusen. Dangosir peth o'r wybodaeth ar gofnod yr elusen ar y Gofrestr, felly mae'n bwysig eich bod yn ei diweddaru. Y manylion y gallwch eu diweddaru yw:

 • manylion cyswllt yr elusen
 • cyfeiriadau e-bost y gall y Comisiwn eu defnyddio ac i'w dangos i'r cyhoedd
 • diwedd y flwyddyn ariannol
 • manylion yr ymddiriedolwyr
 • cyfeiriad gwefan eich elusen
 • ble mae'ch elusen yn gweithredu
 • dosbarthiadau o elusennau
 • disgrifiad o weithgareddau
 • manylion cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu

Rhaid i chi gael cyfrinair unigryw yr elusen i ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein. Os nad oes cyfrinair gennych neu os oes angen un newydd arnoch, mae'n hawdd archebu cyfrinair arall.

Caiff y cyfrinair newydd ei e-bostio atoch os oes cyfeiriad e-bost gennych y gall y Comisiwn ei ddefnyddio ar gyfer yr elusen. Fel arall, caiff ei bostio i gyswllt yr elusen a dylech ganiatáu hyd at 7 diwrnod i'w dderbyn. Bydd archebu cyfrinair newydd yn annilysu unrhyw gyfrinair blaenorol ar unwaith.

Os yw'ch manylion cyswllt neu e-bost wedi dyddio ac nid oes cyfrifiadur gennych, dylech gysylltu â ni.

Am resymau diogelwch, bydd unrhyw newid cyswllt neu fanylion e-bost yn destun proses ddilysu.

I ddiweddaru manylion eich elusen ar-lein nawr, cliciwch isod:

mewngofnodi

Mae rhai o nodweddion pwysig y system ar-lein yn cynnwys:

 • fel rheol bydd manylion wedi'u diweddaru yn cael eu cynnwys ar gofnod yr elusen yn y Gofrestr ar y we dros nos;
 • mae'n ddiogel ac nid oes modd ymyrryd â'r manylion rydych yn eu hanfon;
 • mae'r system ar gael ar adeg sy'n gyfleus i chi.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis