This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Cyfrifon ac adroddiadau elusennau

Mae'r adran hon yn esbonio pryd y mae angen i ni gael gwybod am newidiadau i fanylion neu statws elusen. Mae hefyd yn rhoi canllawiau i elusennau ac ymgynghorwyr elusennau ar sut i baratoi Ffurflenni Blynyddol ac Adroddiadau Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a Chyfrifon.

Mae'n esbonio pryd y mae angen i archwiliwr annibynnol neu archwiliwr ariannol archwilio cyfrifon elusennau, a pha ddull cyfrifyddu sy'n briodol. Mae hefyd yn rhoi manylion llawn am SORP elusennau (Datganiad o Arferion Cymeradwy) a phryd y dylid ei ddefnyddio.

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis