This snapshot, taken on
02/05/2013
, shows web content acquired for preservation by The National Archives. External links, forms and search may not work in archived websites and contact details are likely to be out of date.
 
 
The UK Government Web Archive does not use cookies but some may be left in your browser from archived websites.

Archwiliad ariannol ac archwiliad annibynnol ar gyfer eich cyfrifon

Mae sicrwydd allanol yn gyfle i ymddiriedolwyr elusen sicrhau bod eu cyfrifon yn cael eu cyflwyno i'r cyhoedd fel darlun teg o'r hyn sydd wedi digwydd yn ystod cyfnod cyfrifyddu yr elusen.

Bydd adolygiad gan drydydd parti annibynnol yn rhoi sicrwydd bod yr ymddiriedolwyr yn cadw cofnodion ariannol priodol a bod y cyfrifon yn adlewyrchu'r cofnodion hynny.

I elusennau sydd ag incwm gros o fwy na £25,000 yn y flwyddyn gyfrifyddu mae gofyniad cyfreithiol i gael archwiliad allanol.

Bydd yr adran hon yn eich helpu i benderfynu:

© 2012 Hawlfraint y Goron          Hysbysiad Hawlfraint | Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd | Cwis